RUP_de vogelenzang

Persbericht van 20 september 2021

De gemeenteraad zal vanavond beslissen of de termijn voor de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'De Vogelenzang' met zestig dagen wordt verlengd. Dit om de nodige tijd vrij te maken voor bijkomend onderzoek naar de mobiliteits- en geluidsimpact.

De gemeente wil  zo de nodige rechtszekerheid brengen voor de twee historisch gegroeide horecazaken 'De Vogelenzang' en 'The Old Birdy', gelegen aan het kruispunt van de Wijnegemsteenweg en de Broekstraat.

Tijdens de openbaar onderzoeksfase van het RUP kwamen er door de complexe situatie op 'De Vogelzang' locatie  bezwaren en opmerkingen aan het licht. De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) bracht dan ook het advies uit bijkomend onderzoek te doen naar de mobiliteits- en geluidsimpact. Dit bijkomend onderzoek verdient de nodige tijd.

Door deze termijnverlenging vindt de definitieve vaststelling van het RUP 'De Vogelenzang' ten laatste op 15 november 2021 plaats.

Marian Van Alphen
Het is absoluut de bedoeling van de gemeente om ter plaatse rechtszekerheid te brengen. Wat is er ruimtelijk gezien mogelijk? Wat kan er wel en wat kan er niet voor de betrokken horecazaken? Het RUP zal uiteindelijk ook een oplossing bieden aan de parkeerproblematiek. Het nodige onderzoek naar de mobiliteits- en geluidsimpact is essentieel om dit doel te bereiken.
Marian Van Alphen
Schepen voor ruimtelijke ordening

Wat is dat nu juist, een RUP?
Klik hier voor meer informatie.

Nood aan gedetailleerde informatie over het RUP - De  Vogelenzang?
Klik hier voor alle documentatie.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: