Octopus-bareel-SintLudgardis

Persbericht van 19 februari 2024

De gemeenteraad van Schilde beslist vandaag om de proefopstelling met mobiliteitsmaatregelen rond Sint-Ludgardis permanent te implementeren.

De genomen maatregelen zijn:

  • de invoering van fietszones
  • een aangepast parkeerbeleid
  • de uitbreiding van de kiss-and-ride-zones
  • een nieuw circulatieplan
  • een schoolstraat met Octopusdraaihek

Samen verzekeren ze de verkeersveiligheid rond de school op een duurzame manier.

Een gedragen plan voor een veilige schoolomgeving

Dit mobiliteitsplan is in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen ontwikkeld. De buurtbewoners en de school zijn bij elke stap van de uitwerking betrokken. De proefopstelling is sinds de eerste versie in 2021 meerdere keren bijgestuurd op basis van hun evaluaties en opmerkingen. Het resultaat is een breed gedragen plan voor een veilige schoolomgeving, met mobiliteitsmaatregelen die zowel voor ouders van schoolkinderen, buurtbewoners als de politie effectief zijn.

Olivier Verhulst
We blijven verder investeren in veilige schoolomgevingen, één van de prioriteiten van dit bestuur. We hebben nog heel wat meer plannen om de verkeersveiligheid in de straten rond Sint-Ludgardis te verbeteren. Zo leggen we binnenkort een nieuw en veilig voetpad tussen de school en de Pater Nuyenslaan.
Olivier Verhulst
Schepen van mobiliteit

Een Octopusdraaihek

De opvallendste ingreep is het Octopusdraaihek in de Heidedreef. Dit paarse hek met gele markering kan over de weg gedraaid worden zodat het onmogelijk is voor auto's om de straat in te rijden. Zo wordt glashelder aangegeven dat gemotoriseerd verkeer tijdelijk verboden is bij het begin en einde van de schooldag.

Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Veilige schoolomgevingen' uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: