adviesraden

Geen ver-van-mijn-bedshow

Denk je dat zo'n adviesraad een ver-van-mijn-bedshow is? Dat is het zeker niet! In een adviesraad draait alles om ontmoeten en in dialoog gaan met elkaar.

Samen steken we de koppen bijeen voor onze gemeente. Door regelmatig bijeen te komen over verschillende zaken die onze gemeente aanbelangen, erover te debatteren en duidelijke adviezen te formuleren voor de beleidsploeg, maken we samen van onze gemeente een aangename plek om te wonen en werken.

Advies gevraagd

Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en de bijsturing ervan. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur de raden dan om advies, maar ze kunnen ook zelf voorstellen aanbrengen.

In Schilde schuiven we 13 adviesraden naar voor en dit voor thema's zoals: cultuur, jeugd, ondernemen, milieu, sport, senioren, ruimtelijke ordening ... Elke adviesraad heeft een eigen manier van vergaderen.

Vers bloed gezocht

Omdat we echt iedereen bij de gemeentelijke adviesraden willen betrekken, richten we deze oproep aan elke inwoner! Want we willen de komende jaren rond de tafel zitten en jouw mening horen. Adviesraden zijn ook de ideale weg om klemtonen te leggen en thema's naar voor te brengen die jullie belangrijk vinden in onze gemeente.

Ik doe mee!

Overtuigd? Stel je dan online kandidaat namens je vereniging, als deskundige of uit enthousiasme.