Adviesraden

Vers bloed gezocht!

Denk je dat zo'n adviesraad een ver-van-mijn-bedshow is? Dat is het zeker niet! In een adviesraad draait alles om ontmoeten en in dialoog gaan met elkaar. Maak jij graag deel uit van één van de adviesraden? Aarzel niet en meld je aan. 

Helikopterraad

De helikopterraad ondersteunt het lokaal bestuur in de realisatie van zijn visie op burgerparticipatie.

Inwonerspanel

Deze dynamische groep waakt erover dat de dienstverlening van de gemeente voldoet aan de noden en verwachtingen van alle inwoners.

Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over milieu, natuur en duurzaamheid.

Gemeentelijke KMO- en vrije beroepenraad

De GKVR is een adviesraad voor lokale economie en vrije beroepen. 

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

De GROS treedt op als inspraak- en adviesorgaan bij het ontwikkelen van een beleidsvisie over ontwikkelingssamenwerking. 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De GECORO is een adviesraad voor ruimtelijke ordening. 

Raad voor cultuurbeleid

De raad voor cultuurbeleid adviseert het gemeentebestuur over cultuurgerelateerde zaken.

Raad voor mensen met een beperking

De Raad voor mensen met een beperking stelt het welzijn van personen met een handicap en zieken en hun integratie in de gemeenschap voorop.

Jeugdraad

De jeugdraad brengt de stem van kinderen en jongeren tot bij de beleidsmakers en streeft naar een kind- en jeugdvriendelijke gemeente. 

Seniorenraad

De seniorenraad behandelt alle kwesties die de senioren aanbelangen.

Sportraad

De sportraad wil zo veel mogelijk inwoners aan het bewegen krijgen en zo de lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling stimuleren.

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesorgaan van en voor alle betrokkenen bij de opvang van kinderen in de gemeente.