Persbericht van 19 april 2022

Vanavond keurt de gemeenteraad het intern reglement voor zijn gloednieuwe helikopterraad goed. De helikopterraad zal het lokaal bestuur ondersteunen in de realisatie van zijn visie op burgerparticipatie. De helikopterraad krijgt een eigen luik op 'schildeschittert.be' het participatieplatform van de gemeente. Via dit luik kunnen inwoners hun ideeën voor Schilde indienen. De helikopterraad gaat met deze ideeën aan de slag. De raad geeft de bestaande adviesraden ook een coachende rol bij burgerparticipatie. Verder bevordert de helikopterraad de samenwerking en communicatie bij projecten waarbij verschillende adviesraden betrokken zijn. De raad zal voor de helft bestaan uit afgevaardigden van de adviesraden. De andere helft zullen inwoners van de gemeente zijn. Als volgende stap in de realisatie van de raad gaat het lokaal bestuur volop op zoek naar kandidaat-leden.

Dirk Bauwens
Onze adviesraden een rol geven bij burgerparticipatie is erg belangrijk. Het is meer dan jammer als we hun tonnen aan expertise niet ten volle benutten! De helikopterraad is een evenwichtige manier om hen te betrekken.
Dirk Bauwens
Burgemeester

De rol van de helikopterraad in de burgerbegroting

In de nabije toekomst lanceert het lokaal bestuur zijn burgerbegroting. Bij dit initiatief krijgen de zes wijken van gemeente Schilde een budget ter beschikking waarmee zij eigen projecten kunnen realiseren. De helikopterraad zal de inwoners van de wijken in de fase voor de indiening van hun projecten coachen tijdens co-creatie sessies. De raad biedt ook ondersteuning bij de uitvoering van de projecten. Bij niet weerhouden projecten geeft de helikopterraad feedback aan de indieners. Tenslotte kunnen de leden van de raad beslissen één niet weerhouden project alsnog budget toe te kennen. Het budget voor de realisatie van dit speciale project komt uit het werkingsbudget dat jaarlijks aan de adviesraden wordt toegekend.

Voorgeschiedenis

  • 20 december 2021: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het participatiereglement goed waarin de helikopterraad wordt aangekondigd.
  • Voorjaar 2022: Oprichting werkgroep met afgevaardigden van de adviesraden en beheersorganen om een intern reglement voor de helikopterraad en een bijhorend reglement voor de weergave van de werking van de helikopterraad op het participatieplatform 'SchildeSchittert.be' op te stellen.

Oproep voor kandidaten

De volgende stap in de realisatie van de helikopterraad is de zoektocht naar leden. Het lokaal bestuur roept inwoners en leden van de adviesraden en beheersorganen op om hun kandidatuur in te dienen. Naast de gewone leden wordt er ook gezocht naar een voorzitter, secretaris en penningmeester. Vanaf 20 april mogen kandidaten een mail sturen met motivatie naar helikopterraad@schilde.be.

Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Optimaliseren van advies- en beheerraden’ uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: