blauwe vuilzak

Heb je een vraag over afval? Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de manier waarop je contact opneemt met het team klantenbeheer van IGEAN. Om de dienstverlening  te vereenvoudigen, zijn ze bereikbaar via één (gratis) telefoonnummer en één online formulier.

Hoe en wanneer kun je hen bereiken?

  • Telefonisch via het gratis nummer 0800 1 46 46
    • Elke werkdag tussen 8 en 18 uur
    • Zaterdag tussen 9 en 12 uur: enkel voor vragen over de diftar-inzameling van containers met chip
  • Online via het formulier op www.igean.be/afvalvraag (24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7)

Het 0800-nummer mag enkel gecontacteerd worden met vragen over afvalinzameling. Voor alle andere vragen (bv. gas, energie, ...) blijven de gekende 03-nummers het aanspreekpunt.