Afvalophaling

Afvalintercommunale IGEAN organiseert de afvalophaling in gemeente Schilde. De ophaalkalender kun je via verschillende kanalen vinden. Meer informatie over jouw afvalfactuur vind je op mijnIGEAN.

Recyclagepark

In het recyclagepark kun je heel wat afvalfracties kwijt. Afval wordt er gesorteerd ingezameld en vertrekt van hieruit naar de recyclagebedrijven. Voor een geslaagd recyclageproces is het belangrijk om de sorteerregels goed na te leven. 

Speciale toelage afval

Heb je een gezin met kinderen jonger dan drie jaar of heb je extra afval door een medisch probleem? Dan krijg je een jaarlijkse toelage van 75 euro.

Sluikstort en zwerfvuil

Achtergelaten vuilniszakken? Gedumpt grofvuil? Overvolle vuilnisbakken met een berg rommel er rond? Als je een sluikstort opmerkt, dan kun je dit melden.

Afval beperken

Ga bewust om met je afval. Sorteren, hergebruiken of composteren? Met een kleine inspanning maak je een groot verschil.