Levenslang en aanpasbaar wonen

Ben je minstens 65 jaar of ben je erkend als persoon met een handicap? Heb je een inwonende ouder of persoon met een handicap? Gemeente Schilde wil mensen de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk comfortabel thuis te kunnen blijven wonen.

Inwoners kunnen een premie aanvragen voor de aanpassingswerken in hun woning die hiervoor noodzakelijk zijn. Het gaat om aanpassingen die het comfort en de veiligheid verhogen zoals hellende vlakken in plaats van drempels, leuningen aan de trap, werkbladen, handgrepen aan bad, douche en toilet, brede deuropeningen, installeren van een traplift, …

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken, met een maximum van 1.000 euro per adres.