Met dit subsidiereglement voorziet de gemeente Schilde financiële ondersteuning van vakantieopvang voor kinderen met een beperking. De subsidie wordt aan de organisator van de vakantieopvang verleend per deelnemend kind dat in Schilde woont en wordt jaarlijks toegekend na advies van het lokaal overleg kinderopvang. 

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Subsidiereglement vakantieopvang kinderen en jongeren met een beperking

Datum goedkeuring: 17 mei 2021
Datum publicatie: 26 mei 2021
Geldig vanaf: 1 juli 2020