Subsidies goede doelen, evenementen en projecten
Lustrumsubsidie (subsidie voor jubileum)

Erkende verenigingen die minstens 10 jaar of langer bestaan hebben recht op een lustrumsubsidie.  Je dient de aanvraag in voor 1 september van het jaar dat aan de viering voorafgaat.