Schilde Schittert_blauw

Schilde Schittert

De prioritaire acties uit het meerjarenplan kun je makkelijk volgen op de website van Schilde Schittert. 

Meerjarenplan

Het meerjarenplan bevat per legislatuur de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële vertaling ervan.  Omdat het niet mogelijk is om over een periode van 6 jaar te voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren, is het nodig om het meerjarenplan minimum één keer per jaar aan te passen.

Jaarrekening

Elk jaar blikt het gemeentebestuur terug op wat we het voorbije jaar realiseerden en waaraan we de middelen besteed hebben. De jaarrekening geeft daar een overzicht van. 

Budget 

Tot en met 2019 werd het meerjarenplan jaarlijks ook concreet vertaald in een budget. Het budget is een raming van alle ontvangsten en uitgaven van een gemeente voor één dienstjaar.  Vanaf 2020 is er geen budget meer en wordt er enkel nog met een meerjarenplan gewerkt, geïntegreerd voor gemeente en OCMW.  Het meerjarenplan wordt minstens één keer per jaar aangepast.

  • De toelichting bij het meerjarenplan verduidelijkt de inhoud en wordt altijd bij het meerjarenplan gevoegd. Dit zowel bij de vaststelling ervan door de gemeenteraad als bij de verzending naar de toezichthoudende overheid. 
  • De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financiële evenwicht. 
  • De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire doelstellingen worden expliciet getoond. De andere beleidsdoelstellingen maken deel uit van het overige beleid. Ze worden niet vermeld in de strategische nota, maar de financiële vertaling ervan wordt uiteraard wel meegenomen in het meerjarenplan. 

Gemeente

OCMW

AGB          

Publicaties 2023

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

(publicatiedatum 19 december 2023)

Publicaties 2023

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

 (publicatiedatum 19 december 2023)

Publicaties 2023

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

 (publicatiedatum 19 december 2023)

Publicaties 2022

Aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025
 (publicatiedatum 22 november 2022)

Publicaties 2022

Aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025
 (publicatiedatum 22 november 2022)

Publicaties 2022

Aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025
 (publicatiedatum 22 november 2022)

Publicaties 2021

Aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025
 (publicatiedatum 24 november 2021)

Publicaties 2021

Aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025
 (publicatiedatum 24 november 2021)

Publicaties 2021

Aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025
 (publicatiedatum 24 november 2021)

Publicaties 2020

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bijkomende documentatie 
(publicatiedatum 14 december 2020)

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
(publicatiedatum 28 oktober 2020)

Publicaties 2020

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bijkomende documentatie 
(publicatiedatum 14 december 2020)

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
(publicatiedatum 28 oktober 2020)

Publicaties 2020

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bijkomende documentatie
(publicatiedatum14 december 2020)

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
(publicatiedatum 28 oktober 2020)

Publicaties 2019

Meerjarenplan 2020-2025 toelichting bijkomende documentatie 
(publicatiedatum
18 december 2019)

Meerjarenplan 2020-2025:
financiële nota

(publicatiedatum
18 december 2019)

Meerjarenplan 2020-2025: strategische nota
(publicatiedatum
18 december 2019)

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 
(publicatiedatum
19 november 2019)

Eerste aanpassing meerjarenplan 2019 
(publicatiedatum
19 november 2019)

Aanpassing en toelichting meerjarenplan 2014-2021 

Publicaties 2019

Meerjarenplan 2020-2025 toelichting bijkomende documentatie 
(publicatiedatum
18 december 2019)

Meerjarenplan 2020-2025_financiële nota 
(publicatiedatum
18 december 2019)

Meerjarenplan 2020-2025_strategische nota 
(publicatiedatum
18 december 2019)

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 
(publicatiedatum
19 november 2019)

Aanpassing en toelichting meerjarenplan 2014-2021 

Publicaties 2019

Meerjarenplan 2020-2025 toelichting bijkomende documentatie 
(publicatiedatum
18 december 2019)

Meerjarenplan 2020-2025_financiële nota 
(publicatiedatum
18 december 2019)

Meerjarenplan 2020-2025_strategische nota
(publicatiedatum
18 december 2019)

 

Gemeente

OCMW

AGB

Jaarrekening 2022
(publicatiedatum
17 mei 2023)
Jaarrekening 2022
(publicatiedatum
17 mei 2023)
Jaarrekening 2022
(publicatiedatum
17 mei 2023)

Jaarrekening 2021
(publicatiedatum 17 mei 2022)

Jaarrekening 2021
(publicatiedatum 17 mei 2022)

 

Jaarrekening 2021
(publicatiedatum 17 mei 2022)

 

Jaarrekening 2020
(publicatiedatum
22 juni 2021)

 

Jaarrekening 2020
(publicatiedatum
22 juni 2021)

 

Jaarrekening 2020
(publicatiedatum
22 juni 2021)

 

Jaarrekening 2019 
(publicatiedatum
17 september 2020)
Jaarrekening 2019
(publicatiedatum
22 juni 2020)
Jaarrekening 2019
(publicatiedatum
22 juni 2020)

Gemeente

OCMW

AGB

Tweede budgetwijziging 2019
(publicatiedatum
19 november 2019)

Eerste budgetwijziging 2019 

Budget 2019 

Eerste budgetwijziging 2019 
(publicatiedatum
19 november 2019)

Budget 2019 

Derde budgetwijziging 2019
(publicatiedatum
19 november 2019)

Tweede budgetwijziging 2019 

Eerste budgetwijziging 2019 

Budget 2019