Meerjarenplan, budget en jaarrekening

Wat zijn de beleidsdoelstellingen en acties van gemeentebestuur Schilde? Welke financiële middelen staan er tegenover? 

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht haar inwoners zélf zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heeft ook elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Wil je graag meer info over een bepaald document? Vraag het aan!

Protocollen privacy

Een overzicht van de overeenkomsten tussen gemeente Schilde en andere overheidsinstellingen in verband met de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.

Logo Schilde Schittert

Schilde Schittert

Ontdek en volg alle acties van het meerjarenplan op Schilde Schittert!