De oprichting van een Lokaal Overleg Kinderopvang werd bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang.

De noden en behoeften aan kinderopvang zijn vaak lokaal sterk verschillend. Daarom is de medezeggenschap van lokale actoren en gebruikers erg belangrijk in het bepalen van de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang. Ze kunnen hierover voorstellen doen en adviezen formuleren aan het gemeentebestuur. Dit zowel op eigen initiatief of op vraag van het beleid.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan ook een advies geven aan Kind en Gezin over de uitbreiding van de kinderopvang binnen het eigen grondgebied en heeft ook als opdracht om lokale actoren en gebruikers te informeren.