• 9 leden voorgedragen door de politieke fracties.
  • 9 leden voorgedragen door de gemeentelijke adviesraden (senioren, jeugd, cultuur, KMO, sport, gehandicapten) die de gebruikers vertegenwoordigen.