Samenstelling college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, 4 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst.

Besluiten college van burgemeester en schepenen en vast bureau

Benieuwd welke besluiten zijn genomen door het college van burgemeester en schepenen en vast bureau? Raadpleeg ze online!

Besluiten burgemeester

Voor dringende beslissingen is een goedkeuring van de burgemeester vereist.  Een overzicht van de burgemeesterbesluiten raadpleeg je online.

Deontologie

Welke gedragsregels moeten raadsleden respecteren tijdens hun mandaat? 

Maak een afspraak

Heb je een vraag? Maak een afspraak met één of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen / vast bureau.