Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD) beslist wie wel of geen steun krijgt van het OCMW.

Raadscommissie

De raadscommissie heeft als taak om de gemeenteraad voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren. 

Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Het autonoom gemeentebedrijf staat in voor de werking en het beheer van het gemeenschapscentrum en de nog te bouwen sporthal.