Brandweerwagen

Brandweer Zone Rand

Bel 112 voor dringende brandweerhulp. Geen spoed, wel brandweer? Bezoek de website.

De taken van de brandweer zijn zeer divers. 

  • bestrijden van brand en hulp verlenen aan brandslachtoffers
  • verlenen van hulp en zorg aan drenkelingen en hen vervoeren
  • bevrijden van mensen die zitten opgesloten in een lift, bedolven zijn onder puin, geklemd zitten in een voertuig of machine, enz.
  • bevrijden van mensen uit een put, kanaal, vijver, enz.
  • vrij maken en schoon maken van de openbare weg bij gevaar
  • leegpompen van kelders bij overstromingen of bij lekken aan de waterleiding onder de openbare weg
  • tussenkomen en hulp verlenen bij overstromingen of ramp
  • onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten
  • opmaken van technische brandweeradviezen voor praktisch alle bouwvergunningen, behalve voor eengezinswoningen. De commandant is een deskundige op het vlak van brandpreventie en hij inspecteert alle winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen, verenigingslokalen, rusthuizen, ziekenhuizen, enz.  De aanvraag kun je hier indienen. 

Wespenverdelging, ledigingswerken, vrijmaken van de openbare weg en de adviezen van een technicus brandvoorkoming zijn in bepaalde gevallen betalend. Meer informatie over de diensten, de tarieven, enzovoort, kun je nalezen in het retributiereglement.

Retributiereglement Brandweer Zone Rand - onbepaalde duur

Geldig vanaf 1 januari 2022