Burenbemiddeling

Vijf pijlers van burenbemiddeling

De burgemeester heeft het charter burenbemiddeling ondertekend. Hierbij bevestigt het lokaal bestuur haar engagement verder te zetten op dialoog en burenbemiddeling.

De essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat alle partijen bereid zijn om rond de tafel te gaan zitten en met elkaar te praten. Dit gebeurt altijd op vrijwillige basis en in aanwezigheid van onze neutrale bemiddelaars.

Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is zonder dat politie of vrederechter moet tussenkomen.

De bemiddeling vindt plaats in een informele sfeer. 

Hoe verloopt burenbemiddeling?

  • Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling via burenbemiddeling@schilde.be of via 03 380 16 19.
  • De bemiddelaars nemen contact op met beide partijen zonder een kant te kiezen en stellen voor om samen het probleem te bespreken.
  • Onder begeleiding van de bemiddelaars is er een gesprek om samen tot een minnelijke oplossing te komen. Dit gesprek is vertrouwelijk en de procedure wordt gratis aangeboden door de gemeente.