• afval op straat of in de berm
  • hondenpoep op het voetpad
  • rookhinder door het verbranden van allerlei materialen
  • lawaaihinder
  • gebruik of verhandelen van lachgas

GAS-reglement - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 20 december 2021
Publicatiedatum: 26 januari 2022
Geldig vanaf: 1 februari 2022