• afval op straat of in de berm
  • hondenpoep op het voetpad
  • rookhinder door het verbranden van allerlei materialen
  • lawaaihinder
  • gebruik of verhandelen van lachgas

GAS-reglement

Datum goedkeuring: 26 oktober 2020
Publicatiedatum: 28 december 2020
Geldig vanaf: 1 januari 2021