Schildehof_vierkant

Wil je het rijke erfgoed en monumenten van onze gemeente ook persoonlijk ontdekken? 

Onroerend erfgoed is erfgoed dat niet verplaatsbaar is. Voorbeelden hiervan zijn monumenten, archeologische sites, cultuurhistorische landschappen, stads- en dorpsgezichten, waardevolle niet-beschermde gebouwen,… 

Lees meer over beschermd onroerend en klein waardevol erfgoed Website Agentschap Onroerend Erfgoed

Erfgoed Voorkempen

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) Voorkempen is een samenwerking tussen negen gemeenten uit de Voorkempen, waaronder Schilde. Dankzij deze samenwerking werd een erfgoedplan opgemaakt voor de oprichting van de Erfgoedcel Voorkempen.

Erfgoedcellen bouwen een duurzaam erfgoedbeleid uit, brengen het aanwezige roerend en immaterieel erfgoed in kaart en maken het toegankelijk voor een breed publiek.  Ze bevorderen de samenwerking tussen de verschillende erfgoedzorgers en hebben aandacht voor het behoud en het beheer van roerend en immaterieel erfgoed.

Door besparingen bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed heeft het Regionaal landschap de Voorkempen het erfgoedplan nog niet kunnen indienen. Van zodra er meer nieuws is, kun je dit hier lezen. 

Kom meer te weten over Erfgoed Voorkempen

Roerend erfgoed is erfgoed dat in principe vrij makkelijk te verplaatsen is. Voorbeelden hiervan zijn schilderijen, wandtapijten, meubelstukken,... Hier hoort ook immaterieel erfgoed bij. Dat is erfgoed dat minder tastbaar is, zoals bijvoorbeeld verhalen.

Meer informatie vind je op de websites van de heemkringen:

Heemkundige kring Scilla Heemkring De Drie Rozen