1. gemeentediensten, adviesraden en parochies uit Schilde, scholen in Schilde
  2. door de gemeente Schilde erkende verenigingen en politieke partijen uit Schilde
  3. niet-erkende verenigingen uit Schilde en inwoners van de gemeente Schilde

Afwijkingen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Commerciële vennootschappen en handelszaken kunnen geen materiaal ontlenen.

Reglement uitleendienst sport- en spelmateriaal XL

Datum goedkeuring: 16 december 2013
Datum publicatie: 26 december 2013
Geldig vanaf: 1 januari 2014

Inventaris sport- en spelmateriaal XL

Ontleenformulier sport- en spelmateriaal XL