Erkende plaatselijke socioculturele verenigingen die een werking ontwikkelen ten bate van de inwoners van de gemeente kunnen aanspraak maken op basissubsidies en werkingssubsidies. De subsidies worden verstrekt op basis van een werkingsjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

Er zijn 5 soorten subsidies die je kunt aanvragen:

  1. basissubsidie
  2. werkingssubsidie voor ledenactiviteiten
  3. werkingssubsidie voor open activiteiten
  4. werkingssubsidie voor samenwerkingsactiviteiten
  5. projectsubsidie.

De subsidies worden berekend aan de hand van de door de erkende vereniging ingediende dossiers.

Elk jaar worden het subsidiereglement en de aanvraagformulieren naar alle erkende socioculturele verenigingen opgestuurd. Vul de formulieren zo volledig mogelijk in en breng ze binnen in het gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde.  Neem het ontvangstbewijs mee. 

Aanvraagformulier basissubsidie cultuur

Aanvraagformulier werkingssubsidie voor ledenactiviteiten

Aanvraagformulier werkingssubsidie voor open activiteiten

Aanvraagformulier werkingssubsidie voor samenwerkingsactiviteiten

Aanvraagformulier projectsubsidie

Ontvangstbewijs

Werd je aanvraag goedgekeurd en bedraagt je subsidie meer dan 1.250 euro? Vul het onderstaand formulier in en breng het binnen in het gemeentehuis, Brasschaatsbaan 30, 2970 Schilde. 

Formulier rekeningnummer socioculturele verenigingen

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en projecten

Datum goedkeuring: 25 april 2016
Publicatiedatum: 27 april 2016
Geldig vanaf: 2 mei 2016