Erkende seniorenverenigingen die een werking ontwikkelen ten bate van de inwoners van de gemeente kunnen genieten van  basis- en/of werkingssubsidies. De subsidies worden verstrekt op basis van een werkingsjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

  1. Basissubsidie.
  2. Werkingssubsidie voor ledenactiviteiten.
  3. Werkingssubsidie voor open activiteiten.
  4. Werkingssubsidie voor samenwerkingsactiviteiten.

Elk jaar worden het subsidiereglement en de aanvraagformulieren opgestuurd naar alle erkende seniorenverenigingen. Vul de formulieren zo volledig mogelijk in en breng ze binnen in 't Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde. 

Aanvraagformulier basissubsidie senioren

Aanvraagformulier werkingssubsidie voor ledenactiviteiten

Aanvraagformulier werkingssubsidie voor open activiteiten

Aanvraagformulier werkingssubsidie voor samenwerkingsactiviteiten

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Subsidiereglement erkende seniorenverenigingen

Datum goedkeuring: 25 april 2016
Publicatiedatum: 27 april 2016
Geldig vanaf: 2 mei 2016