• Het evenement gaat door in Schilde.
 • Het evenement neemt deel aan de UiT-PAS.
 • Als er inkomgeld gevraagd wordt, moet het evenement deelnemen aan het sociaal tarief van de UiT-PAS waarbij bijzondere doelgroepen 80 % korting krijgen.
 • Eenzelfde aanvrager kan maximaal voor één evenement per jaar een subsidie ontvangen. 
 • De subsidie kan alleen gebruikt worden om de kosten van het evenement deels te dekken. De organisatie moet ten minste 50 % zelf bijdragen in de kosten van het evenement, bijvoorbeeld door inkomsten uit inkom, sponsoring, fondsen.

De aanvraag voor het evenement wordt beoordeeld op basis van vijf criteria:

 1. economische gevolgen voor Schilde
 2. reclame voor Schilde
 3. aantal bezoekers
 4. uniek, verrassend, vernieuwend aspect
 5. betrokkenheid van lokale verenigingen.

Je dient de complete aanvraag in vóór 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement doorgaat. Uiterlijk drie maanden na de ingediende aanvraag beslist het college van burgemeester en schepenen over je aanvraag.

Dien hier je aanvraag in
 • Betaling eerste schijf: 70 % wordt ten vroegste uitbetaald in het jaar waarin het evenement plaatsvindt.
 • Controle: ten laatste drie maanden na afloop van het evenement dien je een verantwoordingsdossier in bij het evenementenloket.
 • Betaling tweede schijf: de overige 30 % wordt uitbetaald.

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Subsidiereglement evenementen

Datum goedkeuring: 19 december 2022
Publicatiedatum: 23 december 2022
Geldig van: 1 januari 2023 tot 31 december 2025