Sociale koopwoning of -kavel

Is het bouwen of kopen van een woning op de privémarkt niet haalbaar? De sociale huisvestingsmaatschappijen bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

Huren bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen van particulieren op de private huurmarkt om deze door te verhuren aan maatschappelijk kwetsbare mensen.

Huren van een sociale woning

Een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) verhuurt met steun van de Vlaamse overheid goede en betaalbare woningen aan mensen met een bescheiden inkomen.

Woonpremies, subsidies en leningen

Wist je dat je ook een Vlaamse huurpremie, Vlaamse huursubsidie, Vlaamse woonlening en betaalbare verkoopverkavelingen kunt aanvragen?