Er verschijnen hoe langer hoe meer speed pedelecs in het straatbeeld. Een speed pedelec is een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/uur en een maximaal vermogen van 4 kW.

Belangrijke weetjes:       

  • Bestuurders en passagiers van speed pedelecs dragen een fietshelm of een bromfietshelm.
  • Ook in zone 30 geldt voor speed pedelecs de maximum snelheid van 30 km/uur.
  • Speed pedelecs hebben een nummerplaat.
  • Speed pedelecs worden gelijkgesteld met bromfietsen klasse B en moeten dezelfde verkeersregels naleven. Maar wat zijn die verkeersregels?
Verkeersbord fietser

Situatie 1
Je fietst in een zone waar de toegelaten snelheid 50 km/uur of minder is. Het fietspad is aangeduid met dit verkeersbord. Speed pedelecs mogen gebruik maken van het fietspad aangeduid met dit verkeersbord of door wegmarkeringen op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen.

Verkeersbord fietser

Situatie 2
Je fietst in een zone waar de toegelaten snelheid meer dan 50 km/uur is. Het fietspad is aangeduid met dit verkeersbord. Speed pedelecs moeten gebruik maken van het fietspad aangeduid met dit verkeersbord of door wegmarkeringen als dat aanwezig en bruikbaar is.

Verkeersbord fietsers en voetgangers

Situatie 3
Je fietst in een zone waar de toegelaten snelheid 50 km/uur of minder is. Het fietspad is aangeduid met één van deze twee verkeersborden. Speed pedelecs mogen geen gebruik maken van een fietspad aangeduid met één van deze twee verkeersborden (gemengde voet- en fietspaden) en moeten op de rijbaan rijden als de snelheid beperkt is tot 50km/uur of minder, dus ook in de zones 50.