Verkeersborden

Heb je iets te melden over het openbaar domein?

Problemen met de riolering? Straatverlichting defect? Een ander defect of schade opgemerkt aan het openbaar domein? Dat kun je melden. 

Laadpunten elektrische wagens

Elektrische mobiliteit zal in de toekomst een steeds belangrijkere bijdrage leveren aan een propere leefomgeving en de strijd tegen de klimaatopwarming. In samenwerking met Fluvius wordt in Schilde een basisnetwerk voor publieke laadpalen uitgerold.

Openbaar vervoer

Gemeente Schilde is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zowel in Schilde als in 's-Gravenwezel passeren heel wat bussen van openbare vervoersmaatschappij De Lijn. 

Vervoertips minder mobielen

Er zijn in onze gemeente verschillende vormen van aangepast vervoer voor inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Zo is er een Minder Mobielen Centrale, een minibus, en voordelige of gratis abonnementen bij De Lijn.

Attest hinder openbare werken

Ondervind je als zelfstandige hinder van openbare werken omdat die werken de toegang tot je onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken? Dan kun je een 'attest hinder openbare werken' aanvragen. Je hebt dat attest nodig om steunmaatregelen aan te vragen.

Openbare werken

Ontdek welke grote openbare werken momenteel op de planning staan. 

Strooien bij winterweer

De strooidienst staat in de wintermaanden permanent paraat om ervoor te zorgen dat de wegen in onze gemeente berijdbaar blijven. Zelf ben je verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij maken van het voetpad voor je woning.

Inname openbaar domein

Alternatievenonderzoeknota