• Gemeente Schilde brengt de verantwoordelijke van de onderneming op de hoogte dat er werken met mogelijke hinder zullen aanvangen en dat men een inkomenscompensatievergoeding kan ontvangen.
  • Als verantwoordelijke van de onderneming vraag je dan aan gemeente Schilde een attest van hinder aan. Dit doe je via het aanvraagformulier hinderattest (zie link hieronder).
  • De gemeente levert daarna het hinderattest af.
  • Minstens 7 dagen voor de sluiting moet je vervolgens bij het Participatiefonds Vlaanderen twee documenten indienen, namelijk een formulier tot aanvraag van de vergoeding en het attest van hinder van de gemeente.
Naar het aanvraagformulier hinderattest Alle informatie over de inkomenscomensatievergoeding - Vlaams Gewest

Je kunt een attest aanvragen als er zich tijdens de werken minstens één van onderstaande situaties voordoen en dit gedurende ten minste zeven achtereenvolgende kalenderdagen :

  • In de straat waarin de onderneming ligt, kan geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen gebruikt worden.
  • Binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de onderneming kan er geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats gebruikt worden.
  • Een toegangsweg tot de onderneming wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen.
  • De toegang voor voetgangers tot de onderneming is onmogelijk.