Start de bronbemaling zo laat mogelijk voor de werken op. En stop ook zo snel mogelijk na de werken. Laat de pomp dus niet dagen of weken nodeloos draaien.

Als er grote volumes grondwater in de riolering worden gepompt, bestaat het risico dat de riolering overbelast wordt. Dit kan leiden tot problemen bij andere woningen die op de riolering zijn aangesloten. 

Het water kan ook in beken en grachten gepompt worden. We spreken dan van een retourbemaling. Dat is een droogzuiging waarbij het opgepompte water iets verder van de bouwput terug in de ondergrond kan insijpelen. 

Alle bronbemalingen zijn meldingsplichtig. In sommige gevallen heb je ook een omgevingsvergunning nodig. De bouwheer is verantwoordelijk voor het melden van de bronbemaling. 

Melden of omgevingsvergunning? Afhankelijk van vier factoren:

  1. Ligt het perceel in kwetsbaar gebied of niet? Check het hier.
  2. Wat is het verwachte debiet?
  3. Hoe diep wordt het grondwater weggezogen?
  4. Waar zal het opgepompte water geloosd worden?

Interessante websites:

Website Vlaamse milieumaatschappij Omgevingsloket Vlaanderen