Vormt de normale doorlooptijd van een aanvraag (gemiddeld 30 dagen ) voor het vellen van een boom een veiligheidsrisico? Dan volg je volgende procedure:

  • Maak minstens drie kleurenfoto's van de toestand die het acute gevaar duidelijk weergeven.
  • Maak een schets van de inplanting van de boom.
  • Geef duidelijk aan op het plan waarom de boom zo gevaarlijk is. Vb. standplaats vlakbij de woning, een openbare weg, een bovengrondse leiding…
  • Bezorg deze foto's, motivatie en schets via het webformulier.

De bevoegde medewerker van gemeente Schilde beoordeelt de gegrondheid van de aanvraag en adviseert de burgemeester. Je ontvangt vervolgens per mail de toestemming van de burgemeester tot noodkap. 

Dien je aanvraag in

Dringende kappingen om veiligheidsredenen kunnen onmiddellijk worden uitgevoerd als de boom in een bos staat. Je moet de kapping en de motivering ervan ten laatste 24 uur na het begin van de kapping schriftelijk meedelen aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Meer lezen