Onderwijs

Onderwijstoelage aanvragen

De onderwijstoelage geeft je korting op schoolkosten van je kind(eren).

Naar school gaan kost geld. Lokaal bestuur Schilde wil gezinnen steunen met de onderwijstoelage. Dankzij deze toelage krijg je korting op de schoolkosten van je kind(eren). Je kunt deze gebruiken om verplichte schoolkosten te betalen zoals: 

 • verplichte uitgaven vastgelegd in het schoolreglement
 • schoolreizen en uitstappen georganiseerd door de school
 • sportdagen en andere activiteiten tijdens de schooltijden
 • verplichte aankoop van boeken, werkmateriaal en kopieën van de school
 • zwem- en turngerief van de school
 • schoolmaaltijden

De toelage kun je aanvragen voor schoolgaande kinderen die in Schilde wonen.  

Je hebt recht op een tussenkost als je voldoet aan onderstaande voorwaarde:

 • Je bezit maximaal één eigendom in volle eigendom.

EN je ook voldoet aan één van deze voorwaarden:

 • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming.
 • Je gezin zit in collectieve schuldenregeling of budgetbeheer.
 • je gezin heeft een laag inkomen waarbij het jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 22 475,49 euro verhoogd met 4160,94 euro per persoon ten laste.

Bijkomend kan er een financieel onderzoek gebeuren door de maatschappelijk werker om vast te stellen of u recht opent op de toelage.

 • Kleuteronderwijs: 40 euro per leerling per schooljaar
 • Lager onderwijs: 60 euro per leerling per schooljaar
 • Secundair onderwijs: 80 euro per leerling per schooljaar

Je kunt de onderwijstoelage online aanvragen of je kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden of afhalen bij het sociaal huis.  

Na onderzoek ontvang je een brief met de beslissing. Indien je recht hebt op een onderwijstoelage, kun je ze afhalen op het sociaal huis. Je bezorgt de toelage aan het secretariaat van de school.

Vraag de onderwijstoelage aan

Aanvraagformulier - onderwijstoelage