De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Op verzoek van de griffier van de rechtbank wordt de echtscheiding overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Je hoeft een echtscheiding uitgesproken in België dus niet zelf te melden bij de burgerlijke stand.

Meer informatie over echtscheiding kun je vinden op deze website.

Je kunt een akte van echtscheiding aanvragen van jezelf, je echtgeno(o)te (vorig huwelijk), ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen.

Naar de akte van echtscheiding