Wettelijk samenwonen

De registratie van wettelijke samenwoning geeft jullie een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Huwelijk aangeven

Proficiat, jullie gaan trouwen! Met een huwelijksaangifte verklaren jij en je partner dat jullie willen trouwen.

Echtscheiding

Een echtscheiding is een einde maken aan je huwelijk. Dit is mogelijk bij onderlinge toestemming of op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Je kunt hier een akte van echtscheiding aanvragen.

Nietig verklaren van een huwelijk

De nietigverklaring van het huwelijk betekent dat het huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan. De rechtbank spreekt een nietigverklaring uit.

Huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. 

Buitenlandse huwelijksakte registreren

Wanneer je in het buitenland gehuwd bent, dan kun je dit best laten registreren in het rijksregister. Op die manier heeft de Belgische overheid je correcte gegevens.

Gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen

Ga je huwen of wettelijk samenwonen? Doe je aan voorhuwelijkssparen bij een erkende dienst? Dan krijg je van gemeente Schilde een premie ten bedrage van 35 % van het gespaarde kapitaal bij die erkende dienst.

Attest van verblijf voor huwelijk

Dit attest wordt soms gevraagd om een huwelijk te kunnen afsluiten in het buitenland.

Gemeentelijke premie voor jubilarissen

Een jubileum moet gevierd worden! Jubilerende echtparen, honderdjarigen, en een priester- of kloosterjubileum krijgen een premie.

Co-ouderschap - gedeelde huisvesting voor kinderen

Ook bij co-ouderschap kunnen kinderen slechts bij één van de ouders gedomicilieerd zijn. Deze kinderen moeten wel gebruik kunnen maken van de gemeentelijke voordelen voor inwoners zoals kortingen voor sportactiviteiten, speelpleinwerking of andere ontspanningsmogelijkheden. Hiervoor werd in het Rijksregister een nieuw informatietype (IT 021 – gedeelde huisvesting van minderjarigen) gecreëerd.