Je bezorgt het aanvraagformulier 'Gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen' ingevuld aan de dienst financiën.

Om op deze premie aanspraak te kunnen maken bij een huwelijk:

  • moet je officiële woonplaats in Schilde zijn
  • moet je ten minste drie jaar aangesloten zijn bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen
  • moet je huwen vóór je 30e verjaardag.

Om op deze premie aanspraak te kunnen maken bij wettelijk samenwonen:

  • moet je op de datum van het wettelijk samenwonen je officiële woonplaats hebben in Schilde
  • mag er geen verwantschap bestaan tussen de twee personen die wettelijk gaan samenwonen
  • moet je ten minste drie jaar aangesloten zijn bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen
  • moet je je wettelijk samenwonen registreren vóór je 30e verjaardag.

Aanvraagformulier - gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen