Je kunt een uittreksel of afschrift van een Belgische huwelijksakte aanvragen in elke Belgische gemeente.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte met de historiek.

Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek. Op een uittreksel staat dus enkel de huidige toestand.

De akte van huwelijk vermeldt:

  • de (voor)namen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
  • de datum van het huwelijk
  • de door een echtgenote gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
  • de (voor)namen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen (enkel op een afschrift).
Nu online aanvragen

Wie kan voor jou een afschrift of uittreksel van je huwelijksakte opvragen?

  • jijzelf
  • je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • je wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld ouder, voogd, bewindvoerder
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn: je (groot)ouders of (klein)kinderen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel. 

Een uittreksel of afschrift van een huwelijksakte is gratis.