Wil je zelf een nietigverklaring vragen? Dien dan een verzoekschrift in bij de rechtbank van eerste aanleg. Hiervoor neem je best contact op met een advocaat. 

Het vonnis van de rechtbank (waartegen geen beroepsprocedure meer mogelijk is) wordt vervolgens opgenomen in de databank akten burgerlijke stand (DABS). Dat gebeurt op verzoek van diegene die de nietigverklaring vroeg of op last van het Parket van de Procureur des Konings als hij de vordering instelde. 

De overname in DABS is gratis.

Een huwelijk kan onder andere nietig verklaard worden als:

 • de toestemming van de echtgenoten ontbrak
 • een minderjarige huwde zonder dat de leeftijdsvoorwaarde werd opgeheven. Van zodra de betrokken partner of beide partners gedurende zes maanden achttien jaar zijn, kan de nietigverklaring niet meer geëist worden.
 • het huwelijk is voltrokken ondanks het bestaan van een huwelijksbeletsel wegens verwantschap
 • er sprake is van bigamie
 • de echtgenoten het huwelijk opzettelijk in het buitenland zijn aangegaan om zich te onttrekken aan de Belgische wettelijke huwelijksvoorwaarden
 • het huwelijk voltrokken is door een onbevoegde ambtenaar
 • het huwelijk niet in het openbaar voltrokken is
 • het gaat om een schijnhuwelijk of een gedwongen huwelijk.

Een nietigverklaring van een huwelijk kan geëist worden door:

 • de echtgenoten zelf
 • alle belanghebbenden
 • het openbaar ministerie