Verklaring van wettelijke samenwoonst opvragen / aanvragen

Een bestaand attest opvragen

Je kunt een attest van wettelijke samenwoning opvragen.

Nu online aanvragen

Verklaring van wettelijke samenwoonst aanvragen

Je maakt telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken. We geven je dan al de nodige informatie over de benodigde documenten en het verloop van deze procedure. 
Tijdens de afspraak zelf ondertekenen jullie samen de schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoonst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring  bevat de volgende gegevens:

 1. datum van de verklaring
 2. jullie (voor)namen, geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats.

Wettelijk samenwonen stopzetten

Je kunt de wettelijke samenwoning stopzetten:

 • in onderlinge overeenstemming. Jullie maken samen telefonisch een afspraak bij de burgerlijke stand.
 • éénzijdig: hiervoor stellen wij een deurwaarder aan. Opgelet, hier zijn kosten aan verbonden.

De wettelijke samenwoning wordt automatisch stopgezet:

 • door een huwelijk van één van de partijen
 • door het overlijden van één van de partijen.

Dit neem je mee: 

 • jullie identiteitsbewijzen

Heb je de Belgische nationaliteit niet, dan moet je mogelijk ook de volgende documenten voorleggen:

 • een attest ongehuwde staat
 • een echtscheidingsakte (indien je echtgescheiden bent)
 • een overlijdensakte (indien je weduw(e)naar bent).

Alle buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige apostille/legalisatie. Een beëdigd vertaler moet de stukken ook vertalen naar het Nederlands. 

Neem tijdig contact op met de dienst burgerlijke stand. Samen bekijken we welke documenten voor jou nodig zijn. 

Meld jullie samen aan bij de burgerlijke stand.

Je kunt een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Wettelijk samenwonen is gratis.

Als je het wettelijk samenwonen éénzijdig wil stopzetten, dan betaal je de kosten voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder.