Je dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij je naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning.

In de meest ingewikkelde gevallen wordt aan de procureur des Konings van je woonplaats om een onderzoek gevraagd. Bij dat onderzoek worden de betrokkenen gehoord en worden documenten en adviezen verzameld.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren te vernieuwen.

naar FOD justitie

Deze documenten bezorg je aan FOD Justitie:

  • een integrale kopie van je geboorteakte. Voor buitenlanders gelden er mogelijk andere voorschriften (zie website FOD Justitie).
  • een bewijs van Belgische nationaliteit of een attest dat de status van vluchteling of staatloze bewijst
  • een recent bewijs van verblijfplaats
  • een uittreksel uit het strafregister (model 1)
  • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Naargelang de motieven kan de FOD Justitie je vragen andere documenten bij te voegen (vonnissen, getuigenissen en adviezen, diverse bewijzen...).

De wijziging van je familienaam kost 140 euro. Dit betaal je wanneer je de naamsverandering aanvraagt.

Je kunt uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:

  • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
  • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
  • er ernstige redenen zijn
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden.