Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kun je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van BelgiĆ« en kun je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen. 

Kids-ID

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar.

Familienaam veranderen

Je familienaam heeft een officieel karakter en staat in principe vast. Je kunt je familienaam veranderen onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor neem je contact op met de federale overheidsdienst Justitie.

Voornaam veranderen

Je voornaam veranderen kun je bij de burgerlijke stand. Het veranderen van je voornaam is een eenvoudige administratieve procedure. Het brengt wel heel wat andere persoonlijke wijzigingen met zich mee, waar je zelf voor moet zorgen.

Attest van de Belgische nationaliteit

Een attest van de Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Eensluidend verklaarde kopie

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid.

Beroepsverandering

Geef een beroepsverandering door aan de dienst burgerzaken. Zo blijven je persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister altijd correct en ontvang je de juiste attesten en uittreksels.

Legaliseren handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.

Aanpassing geslachtsregistratie

Transgender personen kunnen hun geslachtsregistratie en hun voornaam officieel laten aanpassen. Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kun je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.