Aanvraag

Je vraagt een Kids-ID aan bij de dienst burgerzaken.  

Belangrijk! Het kind waarvoor je de Kids-ID aanvraagt, moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

Maak een afspraak

Afhalen

Tenzij je voor een spoedprocedure hebt gekozen, worden de pukcode (en pincode als het kind 6 jaar of ouder is) naar je thuis gestuurd. Vanaf dat moment kun je de nieuwe Kids-ID afhalen. Je brengt de vorige Kids-ID mee, als er een is. Die moet je afgeven.

Het kind moet bij afhaling niet aanwezig zijn.

Na activatie van de nieuwe kaart kun je, als je dat wil, de pincode veranderen (vanaf 6 jaar).

Als je voor een spoedprocedure koos, verwittigen wij je zodra de kaart er is.

Maak een afspraak

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar:

 • De Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart.
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. ‘Hallo Ouders’ maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren ...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf 6 jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

De Kids-ID kan soms ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. De Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

 • het kind waarvoor je de kids-ID aanvraagt, moet aanwezig zijn
 • je eigen identiteitskaart
 • eventueel de oude Kids-ID
 • een pasfoto, niet ouder dan zes maanden, met witte achtergrond die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingsbrief staan.

Voorwaarden pasfoto

Hier vind je de voorwaarden waaraan een pasfoto moet voldoen.
Procedure Levertermijn Prijs
Standaard ca. 1 maand 7,30 euro
Dringend 1 werkdag 100,80 euro
Spoed Levering na 4,5 uur in Brussel 136,20 euro

Als je een Kids-ID wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind.
 • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

Het ophalen van de Kids-ID kan enkel gebeuren door iemand met het ouderlijk gezag over het kind.