Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD justitie.

Je kunt een uittreksel uit het strafregister opvragen:

  • online
  • persoonlijk aan het loket burgerzaken op het gemeentehuis

Het is belangrijk dat u de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Voor meer informatie hierover, neem je contact op met de dienst burgerzaken.

Nu online aanvragen

Je identiteitskaart

Een uittreksel uit het strafregister is gratis.