palliatieve zorg

Nood aan een gesprek rond palliatieve zorg en het levenseinde?

In buurthuis De 4 Wieken kun je voortaan terecht bij een LEIF-consulent . Hij geeft op afspraak advies rond voorafgaande zorgplanning, negatieve wilsverklaring, wilsverklaring euthanasie, verklaring voor orgaandonatie, wilsbeschikking teraardebestelling of lichaamsschenking aan de wetenschap. Hij helpt je om jouw wensen op papier te zetten.

Wilsverklaring inzake euthanasie opstellen en laten registreren

Je kunt hieronder het formulier voor een wilsverklaring inzake euthanasie vinden of afhalen bij de dienst burgerlijke stand.

Als je wil, dan kun je de wilsverklaring ook laten registreren bij de dienst burgerlijke stand. Dit is niet verplicht. Je moet hiervoor wel telefonisch een afspraak maken. 

Wilsverklaring inzake euthanasie intrekken of herzien

Je kunt de wilsverklaring op ieder ogenblik herzien of intrekken. Ook hiervoor maak je telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken.

De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één van hen mag geen materieel voordeel bij het overlijden hebben.

Je kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van jouw wil.

Je moet de wilsverklaring dateren en ondertekenen, net zoals de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Meer informatie over een waardig levenseinde kun je vinden op de website van LEIF (LevensEinde InformatieForum).

  • identiteitsbewijs van de verzoeker
  • ingevuld en ondertekend formulier van wilsverklaring inzake euthanasie

Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie

Een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren is gratis.

Je kunt een wilsverklaring inzake euthanasie opstellen als je in staat bent om je wil te uiten, meerderjarig of minderjarig.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Een wilsverklaring opgesteld vanaf 2 april 2020 heeft een onbeperkte duur. Wilsverklaringen opgesteld vóór 2 april 2020 behouden een geldigheid van vijf jaar.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening veroorzaakt door ongeval of ziekte
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.