Begraafplaatsen

Op het grondgebied van onze gemeente zijn twee begraafplaatsen. Alle informatie en reglementen hierover kun je hier vinden.

Overlijden aangeven

Elk overlijden moet worden aangegeven bij de dienst burgerzaken. Als je beroep doet op een begrafenisondernemer, zorgt hij voor de administratie.

Wilsverklaring inzake euthanasie

Je kunt je wens over het levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Laatste wilsbeschikking

Je kunt zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kun je vastleggen in de laatste wilsbeschikking en laten registeren bij de dienst burgerzaken.

Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Levenloos kind aangeven

Overleed je kindje kort voor of tijdens de geboorte, na een zwangerschap van minstens 140 dagen? Dan kan je een 'akte van een levenloos kind' laten opmaken. Vanaf 180 dagen (6 maanden) is dat verplicht.

Sterretjesweide

Op een sterretjesweide heb je als ouder of nabestaande de ruimte om je stilgeboren kindje of sterrenkindje te herdenken.

Overlijdensakte

Een overlijdensakte bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.

Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in Belgiƫ

Als een Belg in het buitenland overlijdt dan moeten de lokale overheid en de Belgische ambassade verwittigd worden.