Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote. Het maakt niet uit of de overledenen al gepensioneerd was of niet. 

Rustpensioen

Een rustpensioen is de uitkering die je ontvangt als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe je pensioen berekend wordt.