Je moet aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden om een rustpensioen te ontvangen:

 • Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt
 • Je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt
 • Je wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door je werkgever zijn ingehouden op je werknemersloon.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang je leeftijd en de duur van je beroepsloopbaan, kun je met vervroegd pensioen gaan.

Meer lezen op de website van de federale pensioendienst

Welke procedure je moet volgen, hangt af of je werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Je wordt vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je werkte als werknemers of zelfstandigen 
 • Je hoofdverblijfplaats (als werknemer) is in België
 • Je gaat met pensioen op de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

Je bent verplicht je pensioen zelf aan te vragen als je:

 • je rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
 • je rustpensioen wilt opnemen na de leeftijd van 65 jaar
 • je rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
 • je hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt .

Je kunt dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan via:

 • de website www.pensioenaanvraag.be
 • lokaal bestuur Schilde
 • de federale pensioendienst, ofwel in een gewestelijk kantoor, ofwel tijdens een zitdag (enkel voor werknemers uit de privésector)
  Zitdag

  elke vierde woensdag van de maand
  9 tot 12 uur
  13 tot 15.30 uur
  (niet in juli)
  Vooraf een afspraak maken, is verplicht. 

  Locatie

  Buurthuis De Vier Wieken
  Molenstraat 70, Schilde

  Afspraak Bel naar de gratis pensioenlijn 1765. Een medewerker van de pensioendienst bekijkt samen met jou of hij je telefonisch verder kan helpen. Is een afspraak alsnog nodig, dan zal de medewerker deze meteen voor je vastleggen.
 • het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (enkel voor zelfstandigen)
 • je laatste werkgever in de overheidssector (enkel voor statutaire ambtenaren).

De dienst burgerzaken helpt je graag op weg. 

Maak een afspraak