De lokale adviescommissie (LAC) bestaat uit vertegenwoordigers van het OCMW en van de netbeheerders Fluvius en Pidpa. Telkens Fluvius of Pidpa gevraagd heeft voor een afsluiting bij een klant, bespreekt deze commissie de situatie. De klant wordt uitgenodigd om zich te komen verdedigen. Enkel als de adviescommissie haar akkoord geeft, mag de netbeheerder overgaan tot afsluiting of stopzetting van de levering van elektriciteit, gas of water. Ook vragen voor de heraansluiting van de klant bij Fluvius of Pidpa worden hier besproken.

Fluvius Pidpa

Je wordt per aangetekend schrijven in gebreke gesteld als je je facturen van Fluvius niet correct of tijdig betaalt.  Bij deze ingebrekestelling krijg je:

  • het voorstel om contact op te nemen met de klantendienst van Fluvius, het OCMW of een  erkend schuldbemiddelaar om afspraken te maken over een afbetalingsplan.
  • een overzicht van de gevolgen die het niet betalen van de factuur zal hebben: plaatsing van een budgetmeter of stopzetting van het leveringscontract.

Vervolgens krijg je een schriftelijke uitnodiging om je dossier te komen verdedigen op de LAC. 

Je krijgt van Pidpa minstens twee herinneringsbrieven als je je facturen van Pidpa niet correct of tijdig betaald. 

Als de betaalachterstand blijft aanhouden, start Pidpa een minnelijke invorderingsprocedure (minimaal één huisbezoek).

Indien ook deze procedure niet slaagt, vraagt Pidpa aan de LAC akkoord voor afsluiting.

Vervolgens krijg je een schriftelijke uitnodiging om je dossier te komen verdedigen op de LAC. 

Uitzondering:
Tijdens de winterperiode mag Fluvius de levering van gas niet stopzetten zodat woningen niet zonder verwarming vallen. Deze periode loopt van 1 december tot 1 maart en kan verlengd worden afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Meer info over schuldbemiddeling Meer info over de budgetmeter