Bij schuldbemiddeling gaat de maatschappelijk werker samen met jou en je schuldeisers zoeken naar mogelijkheden om je schulden af te betalen. Er kan gevraagd worden om een afbetaalplan op te stellen, de betaling van de schulden te spreiden of de betaling van je schulden uit te stellen.

Het is de bedoeling om haalbare afbetalingsplannen op te stellen voor jou en voor de schuldeiser(s).

Je blijft zelf je rekening beheren: je ontvangt zelf je inkomsten en zorgt zelf voor alle betalingen.

Indien deze afbetalingsplannen voor jou niet haalbaar zijn en/of je hebt extra ondersteuning nodig, dan kan budgetbegeleiding of budgetbeheer misschien een oplossing zijn.  Als de schuldenlast zo groot is dan kunnen we ook helpen met een verzoek om toegelaten te worden tot een collectieve schuldenregeling. 

Bij budgetbegeleiding zal de maatschappelijk werker, samen met jou en je gezin, zoeken naar een manier om met je beschikbaar budget om te gaan. Allereerst worden je inkomsten, uitgaven en schulden in kaart gebracht. Op basis daarvan maak je samen met de maatschappelijk werker een budgetplan op. We houden rekening met alle noodzakelijke betalingen en voorzien voldoende leefgeld voor noodzakelijke aankopen zoals voeding en kleding. 

Je blijft zelf je rekening beheren: je ontvangt zelf je inkomsten en zorgt zelf voor alle betalingen. 

De maatschappelijk werker neemt het beheer van je inkomsten en uitgaven tijdelijk over. Dit gebeurt enkel in overleg en met jouw akkoord. Het doel is om je uitgaven opnieuw in balans te brengen en eventuele schulden af te betalen.

We openen een budgetrekening waarop je maandelijks inkomen wordt gestort. Je maatschappelijk werker gaat met deze rekening aan de slag. Hij/zij betaalt je maandelijkse vaste kosten en voorziet voor jou een budget voor voeding en andere kosten. Daarnaast werken we een afbetalingsregeling uit met de schuldeisers.

Een beheer kan steeds op jouw vraag worden stopgezet. Of je kunt overstappen naar budgetbegeleiding.

Bij ernstige financiële moeilijkheden zal de maatschappelijk werker bekijken of een collectieve schuldenregeling een oplossing kan zijn. Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure waarbij de rechter een schuldbemiddelaar aanstelt. De schuldbemiddelaar zal een afbetalingsplan opstellen en er komt ook een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

Het voordeel van deze procedure is dat zolang je hieraan meewerkt, je beschermd bent tegen je schuldeisers die opgenomen zijn in je collectieve schuldenregeling. Na een collectieve schuldenregeling kun je terug schuldenvrij door het leven.