Je kunt gewaarborgde kinderbijslag aanvragen als je een kind of jongere (0 tot 25 jaar) financieel ten laste (*) hebt,  je geen inkomen én geen recht op kinderbijslag hebt op grond van: 

  • een tewerkstelling of zelfstandige activiteit in België of in het buitenland (of je in een daarmee gelijkgestelde situatie bent, bijvoorbeeld met vakantie) 
  • het statuut van werkloze, zieke of invalide, in loopbaanonderbreking, gedetineerd, met pensioen... (in binnen- en buitenland) 
  • studie
  • mindervaliditeit

(*) Het kind mag de volgende bestaansmiddelen hebben om financieel ten laste van jou te blijven:  

  • hulp van het OCMW (leefloon of gelijkaardige hulp) 
  • een studiebeurs 
  • onderhoudsgeld 
  • inkomsten in het kader van een toegelaten activiteit