Voorschotten op sociale uitkeringen

Als je recht hebt op een uitkering en de uitbetaling is (nog) niet in orde, dan kun je bij het sociaal huis een voorschot aanvragen.

Schuldhulpverlening of budgethulpverlening

Merk je dat je niet tijdig al je betalingen kunt doen? Maak dan een afspraak met de sociale dienst. We kunnen je helpen op verschillende manieren. 

Leefloon

Als je geen inkomen hebt, of je inkomen ligt onder een bepaalde grens, dan kun je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijk) leefloon. 

Hulp bij medische kosten

Medische kosten kunnen snel hoog oplopen. Je kunt financiële hulp vragen als je regelmatig of tijdelijk moeite hebt om je hospitalisatie, farmaceutische, medische of paramedische kosten te betalen. Ook voor een verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis is financiële hulp mogelijk. 

Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Het sociaal huis kan financieel tussenkomen in de medische kosten van een persoon die illegaal in België verblijft. Deze financiële hulp wordt uitgekeerd aan de arts, het ziekenhuis, de apotheker, ...

Huurwaarborg

Heb je niet voldoende financiële middelen om je huurwaarborg te betalen? Dan kan het sociaal huis hierin tussenkomen. 

Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Ben je niet meer in regel met de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering via het ziekenfonds of mutualiteit? Dan kan de sociale dienst samen met jou nagaan hoe je dit in orde kunt brengen.

Financiële tussenkomst bij kinderarmoede

Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen. Heeft jouw gezin het financieel niet gemakkelijk? Dan kun je in aanmerking komen voor het financieel budget dat specifiek bedoeld is om de ontwikkelingskansen bij kinderen te verhogen. Zo krijgen zij de kans om uit de dreigende spiraal van armoede te blijven.

Financiële steun voor sport, cultuur, vakantie

Iedereen heeft recht op sport, cultuur en vakantie. Heb je een kleine portemonnee? Dan helpt het sociaal huis je financieel verder.

Gewaarborgde kinderbijslag

Heb je geen recht op enige andere vorm van gezinsbijslag? Dan kun je onder strikte voorwaarden beroep doen op gewaarborgde kinderbijslag.

Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Bij een overlijden betalen normaal gezien de familie of erfgenamen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn, of deze hebben hiervoor onvoldoende middelen, kan het sociaal huis een begrafenis regelen. 

Sociaalpedagogische toelage

Verzorg je thuis een zwaar fysiek of mentaal gehandicapt kind? Dan kun je in aanmerking komen voor de sociaalpedagogische toelage van het sociaal huis.

Toelage mantelzorg

Neem je jouw bejaarde ouder(s) en/of grootouder(s) op? Dan kun je in aanmerking komen voor een toelage.

Toelage voor mindervaliden ouder dan 21 jaar

Personen ouder dan 21 jaar die zwaar fysiek of mentaal gehandicapt zijn, kunnen in aanmerking komen voor de toelage voor personen met een handicap.