Meestal krijg je een bankgarantie. Dit is geld dat je moet terugbetalen aan het sociaal huis. Het bedrag is maximaal drie maanden huur. 

Als de eigenaar geen papieren waarborg aanvaardt, zet het sociaal huis uitzonderlijk geld vast op een geblokkeerde rekening bij een bank naar keuze.

Om een aanvraag voor tussenkomst te doen, maak je een afspraak. 

  • huurcontract
  • naam, adres en contactgegevens van de eigenaar
  • bedrag van de huurwaarborg.

Extra documenten kunnen opgevraagd worden tijdens het gesprek.